Komplexní cytogenomická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu pacientů s myeloidními malignitami se zaměřením na cílenou analýzu genu MECOM.

Title in English Comprehensive cytogenomic and molecular biological analysis of the tumor genome of patients with myeloid malignancies with a focus on targeted analysis of the MECOM gene
Authors

BRYJOVÁ Lenka ONDROUŠKOVÁ Eva ČÁBELOVÁ Kateřina ŠMEJKAL Jiří ŠMUHAŘOVÁ Petra KOTAŠKOVÁ Jana MAREČKOVÁ Andrea BOHÚNOVÁ Michaela JEŽÍŠKOVÁ Ivana FOLTA Adam SMITALOVÁ Dagmar DOUBEK Michael WEINBERGEROVÁ Barbora ČERVINEK Libor PANOVSKÁ Anna ŽÁČKOVÁ Daniela JAROŠOVÁ Marie

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Comprehensive cytogenomic and molecular biological analysis of the tumor genome in patients with myeloid malignancies with a focus on targeted analysis of the MECOM gene - conference abstract.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info