Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Authors

BARTUŠEK Daniel

Year of publication 2022
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info