Odhad zátěže Cd a Pb ze sójových výrobků u vegetariánů a veganů

Authors

KOSEČKOVÁ Pavlína

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description O sóji (Glycine max) je obecně známo, že dokáže přijímat vyšší množství kadmia (Cd) a olova (Pb) z půdy a hromadit je ve svých semenech. Konzumace sójových bobů a sójových výrobků může významně přispět k příjmu těchto potenciálně toxických kovů u vegetariánů a veganů, jež jsou pravděpodobně nejčastějšími konzumenty těchto potravin. U 97 osob (zahrnující vegetariány, vegany i lidi stravující se nealternativním způsobem) byl zjišťován týdenní dietární přívod Cd a Pb ze sójových potravin, které jsou dostupné na českém trhu. Pro hodnocení expozice byl použit semi-kvantitativní frekvenční dotazník a měření tělesné hmotnosti. Obsah Cd a Pb ve vzorcích sójových potravin byl stanoven metodou atomové absorpční spektrometrie. Tofu, jako nejčastěji konzumovaná potravina ve skupině vegetariánů/veganů, nejvíce přispělo k celkovému přívodu Cd. Obsahovalo 7,6 ± 0,1 µg Cd/kg čerstvé hmotnosti, přičemž nejvyšší obsah Cd byl pozorován v tempehu (18,1 ± 0,4 µg/kg). Obsah Pb překročil maximální limit v několika sójových potravinách (sójový extrudát, sójová alternativa mléka a sójový sušený nápoj). I přes toto zjištění, konzumace sójových potravin u veganů, jakožto jejich významných spotřebitelů, přispěla k hodnotě tolerovatelného týdenního příjmu pro Pb a Cd nanejvýš z 10 %.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info