Subkortiko-kortikální funkční vztahy lidského mozku během kognitivní zátěže

Investor logo
Authors

DAMBORSKÁ Alena MAREČEK Radek LAMOŠ Martin BOČKOVÁ Martina DEUTSCHOVÁ Barbora BALÁŽ Marek REKTOR Ivan

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Úvod: Intracerebrální studie v minulosti přinesly doklady o zapojení subthalamického jádra (STN) do kognitivních funkcí. Nedávné výsledky naznačují existenci funkční konektivity mezi klidovou aktivitou STN a mozkové kůry. Souvislost kortiko-subkortikálních interakcí s kognitivními funkcemi však zůstává doposud neobjasněna. Jednou z metod umožňujících studovat funkční konektivitu mozku je Phase lag index, jehož výpočet vychází ze vztahu mezi fázemi signálů. Metodika: S cílem posoudit STN-kortikální interakce v kognitivních procesech jsme analyzovali mozkovou aktivitu simultánně snímanou elektrodami ze skalpu a přímo z STN u 12 pacientů s Parkinsonovou chorobou ve stavu on-medikace. Zkoumali jsme mozkovou aktivitu během sluchového oddball úkolu se zdvojenou terčovou reakcí, která vyžaduje intenzivnější zapojení kognitivních funkcí. Hodnotili jsme Phase lag index (PLI) mezi aktivitou mozkové kůry a STN v širokém frekvenčním pásmu od 2 do 200 Hz. S cílem identifikovat elektrofyziologické koreláty kognitivních funkcí jsme PLI počítali na event-related potenciálech (ERP) v intervalu 250 až 1250 ms po podnětu. Výsledky: Rozdíl v PLI mezi terčovou a frekventní variantou úkolu byl pozorován u obou STN. V pásmu alfa a theta dominovalo napříč skalpovými elektrodami větší PLI ve frekventní než terčové variantě odball úkolu. V těchto pásmech ve frontální oblasti dominovala po frekventním podnětu vazba ve směru z kortexu do STN, v okcipitální oblasti byla vazba silnější v opačném směru. V pásmu beta bylo pozorováno větší PLI po terčovém než po frekventním podnětu s převahou směru z STN do kortexu v okcipitální oblasti. Závěr: Naše výsledky naznačují, že v rámci funkční organizace neuronálních sítí lidského mozku se STN zapojuje do kognitivních procesů v obou směrech kortiko-subkortikálních drah, tedy „shora dolů“ i „zdola nahoru“. Studie byla podpořena grantem GAČR 21-25953S a získala podporu od MŠMT ČR v rámci projektu CEITEC 2020 (LQ1601).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info