Komparace makroskopických a mikroskopických vzdáleností plicních metastáz od resekční linie

Authors

HANSLÍK Tomáš BENEJ Michal SHATOKHINA Tetiana PEŠTÁL Adam CHOVANEC Zdeněk PRUDIUS Vadim DAŇA Petr ČAPOV Ivan KŘENEK Adam PENKA Igor

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Plicní metastazektomie je všeobecně zavedená nejběžnější terapeutická metoda v multidisciplinárním způsobu léčby pacienta, která prokazatelně zvyšuje délku přežívání. Do plic metastazuje široké spektrum histologicky odlišných typů nádorů. Jednotlivé typy se však liší různou charakteristikou růstu a mírou odpovědi na léčbu. Tyto faktory je nutné vzít v úvahu při provádění metastazektomie, aby byla dodržena radikalita. Bezpečné hranice metastazektomií jsou doporučeny 0,5-1 cm, ale v některých případech může být vhodnější širší resekce ve smyslu segmentektomie. Autoři prezentují předběžné výsledky u souboru provedených plicních metastazektomií, u kterých byl hodnocen rozdíl makroskopické a mikroskopické vzdálenosti metastázy od resekční linie u nativního a fixovaného resekátu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info