Komplexní cytogenomická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu pacientů s myeloidními malignitami pacientů s myeloidními malignitami se zaměřením na cílenou analýzu genu MECOM.

Authors

BRYJOVÁ Lenka ONDROUŠKOVÁ Eva ČÁBELOVÁ Kateřina ŠMEJKAL Jiří ŠMUHAŘOVÁ Petra KOTAŠKOVÁ Jana MAREČKOVÁ Andrea BOHÚNOVÁ Michaela JEŽÍŠKOVÁ Ivana FOLTA A. SMITALOVÁ Dagmar DOUBEK Michael WEINBERGEROVÁ Barbora ČERVINEK Libor PANOVSKÁ Anna ŽÁČKOVÁ Daniela JAROŠOVÁ Marie

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info