Chápání institucionální důvěry v průběhu dospívání a dospělosti (konference Eroze demokracie, evropská společnost a česká zkušenost, FF UP Olomouc)

Investor logo
Authors

ŠEREK Jan BROJÁČ Jakub FIKRLOVÁ Jana ALBRECHTOVÁ Andrea

Year of publication 2022
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info