„POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY).

Authors

BEDNÁROVÁ Veronika KINCL Vladimír PEŠL Martin PANOVSKÝ Roman STÁREK Zdeněk FEITOVÁ V KREJČÍ Jan

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info