Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe III.

Authors

ŠEBKOVÁ Alena BAČA Ľuboš BÍLY Viktor BUFKA Jiří CIBULKA Radim ČECHOVÁ Michaela DOLEŽALOVÁ Karolína DROCHYTKOVÁ Jana EXNEROVÁ Mahulena GRICOVÁ Parvine HERKNEROVÁ Magdalena HORÁK Ondřej HORKOVÁ Zuzana HRUŠKOVÁ Alice KNEDLÍKOVÁ Vítězslava KRÁLÍČKOVÁ Pavlína KUBOVÁ Anna LOŠAN František LOŠAN Petr MACHKOVÁ Kateřina NEČESÁNKOVÁ Michaela OŠLEJŠKOVÁ Hana PECHROVÁ Eva POUSKOVÁ Daniela PTÁK Ondřej RŮŽIČKOVÁ Zdeňka SEIFERTOVÁ Jarmila SOBOTKOVÁ Marta SOCHORCOVÁ Tereza STÁRKOVÁ Libuše STRAUSSOVÁ Romana SVOBODOVÁ Zuzana ŠPANĚLOVÁ Klára ŠTENGLOVÁ Dagmar TICHÁČKOVÁ Kateřina TOMÁŠKOVÁ Thu Huyen VACKOVÁ Klára ZÍMA Zdeněk

Year of publication 2023
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kasuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kasuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info