Problematika hojení infikovaných ran třísla

Authors

PEKAŘ Matej ŘÍHA Daniel ŠOLEK Radoslav LIBERDOVÁ Šárka

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Úvod: Komplikace hojení operační rány v třísle, jakožto nejfrekventovanějšího přístupu v cévní chirurgii, vedou k prolongované hospitalizaci s vysokými finančními náklady. Kvůli specifiku anatomické oblasti třísla bohaté na lymfatické cesty a blízkosti urogenitálního traktu je tato oblast vystavena zvýšenému riziku infekce. Mezi další komplikace patří dehiscence, lymforea, serom, hematom či nekróza kůže. Ranné chirurgické infekce se vyskytují u 2-22% všech chirurgických zákroků a 3-44% revaskularizací v třísle, z toho u 6% se rozvine hluboká infekce třísla s kolonizací cévního protetického materiálu. Komplikované hojení rány v třísle po revaskularizačním zákroku vystavuje pacienta riziku vzniku závažné ischemie končetiny s amputací, pacient je ohrožen masivní hemoragií či vznikem sepse a septické embolizace. Kazuistiky: Prezentujeme kazuistiky pacientů s komplikovaným hojením rány v třísle po cévní rekonstrukci. 77-letý muž po profundoplastice měl komplikaci hojení rozvojem hematomu s dehiscencí rány v třísle. U tohoto pacienta byla provedena revize rány s naložením podtlakové terapie s polyuretanovou pěnou.  52-letá žena po crossover femoro-femorálním bypasse měla komplikované hojení rány v třísle s dehiscencí a hlubokou infekcí, která postihovala částečně i stříbrnou protézu. U této pacientky byla v terapii použita podtlaková terapie s polyvinylalkoholovou pěnou. 69-letý muž měl revizi třísla pro absces a infekci protetické rekonstrukce. Komplikované hojení bylo řešeno extrakcí protetického materiálu, výměnou za autologní žílu a překrytím rekonstrukce svalovým lalokem musculus sartorius. Závěr: Problematika hojení ran v třísle je závažnou kapitolou nejen v cévní chirurgii. Komplikace hojení, z nichž nejzávažnější je infekce, mohou končit v nejtěžších případech amputací, sepsí až smrtí pacienta. Úsilí by mělo být věnováno zejména prevenci jejich vzniku. Podpořeno: MUNI/A/1343/2022
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info