Workshop on mathematical modelling of CML

Authors

ŽÁČKOVÁ Daniela

Year of publication 2023
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Prognóza pacientů s chronickou myeloidní leukemií doznala radikálního zlepšení díky moderní léčbě cílené na podstatu onemocnění, zavedené do klinické praxe počátkem milénia. Nabídka 5 inhibitorů tyrosinkinázy BCR::ABL1 – imatinibu, nilotinibu, dasatinibu, bosutinibu a ponatinibu – se nedávno rozrostla o přípravek asciminib, jehož odlišný mechanizmus účinku dává předpoklad spojení efektivity se sníženou zátěží nežádoucími účinky Dne 8. 2. 2023 proběhl na IHOK FN Brno mezinárodní workshop o matematickém modelování u chronické myeloidní leukemie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info