Postup přípravy Strategie ČR při realizaci závazků Protokolu o persistentních organických polutantech v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English Progress in preparations of Czech Republic Strategy for realization of Protocol of persistent organic pollutants included in the Act on long distance transport of pollutants
Authors

HOLOUBEK Ivan HOLOUBKOVÁ Irena KOČAN Anton KOHOUTEK Jiří MACHÁLEK P. PEKÁREK V. BUREŠ V.

Year of publication 1999
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info