Vliv stupně počítačové gramotnosti posluchačů LF MU na strukturu výuky výpočetní techniky a zdravotnické informatiky

Authors

GREC Pavel BOUREK Aleš MORNSTEIN Vojtěch FORÝTKOVÁ Lenka

Year of publication 2002
Type Article in Proceedings
Conference Zborník abstraktov
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords počítačová gramotnost; informatika; vypočetní technika

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info