Srovnání výskytu neinvazivních rizikových znaků náhlé srdeční smrti u nemocných léčených trombolýzou a přímou angioplastikou infarktové tepny

Title in English Comparison of the Prevalence of Non-invasive Risk Markers of the Sudden Cardiac Death in Patients Treated by Thrombolysis and by Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
Authors

KŘIVAN Lubomír KOZÁK Milan SEPŠI Milan LOKAJ P. HONZÍKOVÁ Nataša ŠPINAR Jindřich

Year of publication 2005
Type Article in Periodical
Magazine / Source Časopis lékařů českých
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Cardiovascular diseases incl. cardiosurgery
Keywords non-invasive stratification sudden cardiac death risk - myocardial infarction - heart rate variability
Description Occurence of the autonomic and morphologic dysfunction risk markers in the myocardial infarction patients treated by thrombolysis and by primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is compared. We studied a cohort of 48 acute myocardial infarction survivors treated by primary PTCA and 96 patients treated by thrombolysis.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info