Může pedální bypass jako metoda zastavit nárůst počtu amputací dolních končetin v ČR?

Authors

STAFFA Robert

Year of publication 2007
Type Article in Periodical
Magazine / Source Bulletin HPB
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords pedal bypass, lower limb amputation
Description Ani pokroky v medicíně obecně a zejména v protetice nic nezměnily na skutečnosti, že vysoká amputace dolní končetiny, tzn. amputace v bérci nebo ve stehně je těžkou fyzickou i psychickou újmou nemocného. Nejčastější příčinou amputací jsou komplikace diabetu. Klinicky jde o tzv. syndrom diabetické nohy, který v kombinaci s obliterující aterosklerózou tepen dolních končetin vede ke vzniku gangrény a k ohrožení končetiny. Práce seznamuje s výsledky studie hodnotící dlouhodobou průchodnost pedálních bypassů a diskutuje otázku, zda plošné zavedení metody pedálního bypassu na angiochirurgických pracovištích v ČR by mohlo vést ke snížení narůstajícího počtu vysokých amputací v naší zemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info