Analýza genové exprese u folikulárního lymfomu pomocí oligonukleotidových microarrays

Title in English Gene expression analysis of follicular lymphoma with the use of oligonucleotide microarrays
Authors

STAŇO KOZUBÍK Kateřina TICHÝ Boris JANÍKOVÁ Andrea DVOŘÁKOVÁ Dana MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference III: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords follicular lymphoma gene expression oligonucleotide microarrays
Description Folikulární lymfom (FL) se řadí mezi B-lymfoproliferace a je v Evropě i v USA druhým nejčastějším typem maligních lymfomů. Vyznačuje se relativně dlouhým mediánem přežití a indolentním průběhem s pomalou progresí a opakovanými relapsy. FL je senzitivní na terapii, avšak diseminovaná stadia jsou dosud považována za nevyléčitelné onemocnění. FL může v průběhu nemoci spontánně regredovat, ale také transformovat do histologicky agresivnější formy, nejčastěji difúzního velkobuněčného lymfomu, který má velmi špatnou prognózu. Diagnóza FL se stanovuje histologicky z odebrané lymfatické uzliny nebo infiltrátu. Prognóza pacientů s FL je značně heterogenní, i když většina pacientů přežívá 6 až 10 let, zhruba 20% nemocných umírá do 2 let od stanovení diagnózy. Současnými histopatologickými a klinickými metodami nelze u konkrétního pacienta průběh choroby předpovědět. Moderní metody molekulární biologie nabízí potenciální řešení. Pomocí microarrays (např. oligonukleotidových expresních microarrays) cílených na konkrétní onemocnění lze upřesnit nejen diagnózu ale i prognózu onemocnění. Pro náš experiment jsme použili vlastní specializovaný design DNA čipů pro odlišení folikulárního lymfomu od jiných maligních lymfomů a pro jeho subklasifikaci. Na základě recentních publikací jsme vybrali přibližně 3 500 genů, které mají rozdílnou expresi v rámci subtypů lymfomů. K vyšetření jsme použili platformu microarrays od firmy Agilent obsahující 14 tisíc oligonukleotidů o délce 60 bází. Analýzou genové exprese jsme detekovali rozdíly mezi jednotlivými subtypy lymfomů. Výsledky ukazují na velký potenciál této metody při stanovení diagnózy a upřesnění prognózy folikulárního lymfomu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info