Prognostický význam mutačního stavu genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – význam monitorování obou alel

Authors

MALČÍKOVÁ Jitka ŠMARDOVÁ Jana ČEJKOVÁ Soňa KUGLÍK Petr BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael DVOŘÁKOVÁ Dana MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka TRBUŠEK Martin

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info