Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci.

Authors

WEBER Pavel BRADÁČOVÁ Marcela WEBEROVÁ Dana POLCAROVÁ Vlasta

Year of publication 2000
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Podíl stárnoucí populace - zejména velmi staré - má nejen v naší zemi, ale i v Evropě a celosvětově trvale vzestupný trend.Při porovnání této skutečnosti se stavem edukovanosti profesionálů pečující o starší populaci nenalézáme určitou dysproporci mezi reálnou potřebou a skutečností.Především lékaři a zdravotní setry, ale i psychologové, fyzioterapeuti, sociální a další odborní pracovníci jsou buď minimálně nebo jen zcela okrajově seznamováni během studií s problematikou geriatrické medicíny. Ta přitom bude u převážné většiny z nich později tvořit hlavní náplň jejich následné profesionální aktivní dráhy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info