Analýza vlivu circadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence ve skupinách pacientů bez organického onemocnění srdce a s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory

Title in English Analysis of circadian rhythm influence on the heart rate turbulence in the group of patients without structural heart disease and with post-infarction left ventricular dysfunction
Authors

KOZÁK Milan KŘIVAN Lubomír SEPŠI Milan TRČKA Pavel VLAŠÍNOVÁ Jitka

Year of publication 2007
Type Article in Periodical
Magazine / Source Cardiol
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Cardiovascular diseases incl. cardiosurgery
Keywords rhythm influence
Description Analysis of circadian rhythm influence on the heart rate turbulence in the group of patients without structural heart disease and with post-infarction left ventricular dysfunction

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info