Využití buněk vybraných typů nádorů při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v autologních a alogenních podmínkách

Authors

HANÁK Libor LAUEROVÁ Ludmila MATĚJKOVÁ Eva SMEJKALOVÁ Jana VIDLÁKOVÁ Petra KYJOVSKÁ Drahomíra STEJSKALOVÁ Andrea NĚMEČKOVÁ Yvona HOŠKOVÁ Alena

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty, 2007
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info