QT dynamicita a čas do otevření infakrtové tepny u pacienmtů s infarktem myokardu s ST elevacemi.

Authors

DOHNALOVÁ Irena NOVOTNÝ Tomáš ŠIŠÁKOVÁ Martina POLOCZEK Martin KYSELOVÁ I. FLORIÁNOVÁ Alena KALA Petr TOMAN Ondřej VÍT P. ŠPINAR Jindřich

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info