3D Modelace - využití při náhradách defektů v maxilofaciální chirurgii

Title in English 3D Modeling - application in maxillofacial surgery for defect recovery
Authors

LIBERDA Ondřej RUSZNYÁK František MACHÁLKA Milan KRŠEK P.

Year of publication 2009
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description K trojrozměrné modelaci tkání využíváme data získaná počitačovou tomografií event. magnetickou rezonancí, která popisuje trojrozměrné rozložení fyzikálních hodnot v nasnímaném objemu. Výstupem jsou digitální obrazová data, která jsou dále počítačově čitelná a zpracovatelná.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info