Selekce mutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemií - stěžejní vliv léčby

Authors

MALČÍKOVÁ Jitka ŠMARDOVÁ Jana ČEJKOVÁ Soňa TICHÝ Boris KOTAŠKOVÁ Jana KUGLÍK Petr BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka TRBUŠEK Martin

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info