Bazální stimulace u hematoonkologicky nemocného.

Authors

ŠVÁBOVÁ Helena

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sestra
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Description V posledním období se do české ošetřovatelské praxe začíná včleňovat koncepce bazální stimulace. Na interní hematoonkologické klinice FN Brno-Bohunice se koncept bazální stimulace dosud téměř nepoužíval, proto jsem se rozhodla aplikovat bazální stimulaci u jednoho vybraného pacienta s cílem zlepšit jeho stav a dopomoci mu zařadit se zpět do domácího prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info