Optická praktika

Authors

BENEŠ Pavel

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web URL
Field ORL, ophthalmology, stomatology
Description Publikace Optická praktika slouží jako výukový text a vizuální průvodce studentům pro zpracování zakázky a zhotovení kompletních brýlí jako korekční zrakové pomůcky. Nejširší část je věnována výrobě brýlí s přihlédnutím na jednotlivé kroky, které je nutné splnit pro jejich správnou optickou i estetickou funkci. Je zde zařazena i kapitola věnovaná možným opravám brýlí. Stránka problematiky provozu oční optiky, optometrického pracoviště a nástin komunikace se zdravotními pojišťovnami při zpracovávání a vykazování Poukazů na brýle a optické pomůcky tvoří další neméně důležitou část. Skripta jsou využívána při výuce studentů bakalářského studia Optometrie v předmětech LF: Optická praktika I – IV (BOPR014, BOPR0141, BOPR0242, BOPR0343, BOPR0444). Je také vhodným opakováním pro úspěšné absolvování Státní závěrečné zkoušky z oboru oční optik (BOZZ061). Další využití je v předmětech Optický závod (BOOZ0521, BOOZ0622), volitelném předmětu Optická praktika V (BOPR05), ale také v souvisejících oborech, kde se setkáváme s brýlovou korekcí a prostředky zdravotnické techniky, např. Oční lékařství (VLOL7X1).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info