Autologní femorální žíla při řešení infekce aortální cévní protézy

Authors

STAFFA Robert KŘÍŽ Zdeněk DVOŘÁK Martin VLACHOVSKÝ Robert NOVOTNÝ Tomáš

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Infekce aortální cévní protézy patří k nejzávažnějším a nejobávanějším komplikacím v cévní chirurgii. Nejlepším řešením se jeví in situ náhrada pomocí autologní vena femoralis superficialis. Cílem studie bylo ověřit tuto premisu na vlastním souboru. Metoda: V období 6/2007 - 5/2010 byl graft z femorálních žil v aorto-iliako-femorální pozici implantován 13 pacientům (průměrný věk 52,7 roku, rozmezí 50-79 let). 10 x jako náhrada infikované cévní protézy, 3 x jako primární rekonstrukce u pacientů se zvýšeným rizikem infekce. Výsledky: V průběhu sledování souboru (průměr 21,4 +- 5,6 měsíce, rozmezí 1 - 36 měsíců) jsme nezaznamenali žádnou vážnější komplikaci související s výkonem: perioperační a pooperační mortalita 0 %, rekurentní infekce 0 %, reoperace 0 %, okluze graftu 0 %, amputace končetiny 0 %, aneuryzma graftu 0 %, maligní edém končetiny po odběru žíly 0 %. V jednom případě (7,7 %) byl pozorován přechodný benigní otok odběrové končetiny. Jeden pacient zemřel 22 měsíců po operaci bez souvislosti s výkonem. Závěr: Výsledky hovoří ve prospěch metody řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žílou ve srovnání s jinými modalitami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info