Vybrané jednonukleotidové polymorfizmy spojované s rizikem vzniku žilní tromboembolie u pacientů s mnohočetným myelomem léčených thalidomidem

Authors

ALMÁŠI Martina ŠEVČÍKOVÁ Sabina SLABÝ Ondřej MÁJKOVÁ Petra MAISNAR Vladimír PENKA Miroslav PIKA Tomáš POUR Luděk RADOCHA Jakub ŠČUDLA Vlastimil ŠVÁCHOVÁ Hana HÁJEK Roman

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info