Výživa a závislost. Biologický pohled na etiologii poruch příjmu potravy

Title in English Nutrition and addiction. Biological perspective on the etiology of eating disorders
Authors

MARTYKÁNOVÁ Lucie

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference School and Health 21. Studie k výchově ke zdraví.
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords addiction, eating disorders, reward system, serotonin, endocannabinoids
Description Poruchy příjmu potravy představují v současné době v rozvinutých zemích značný problém, stále neznáme přesnou příčinu vzniku těchto poruch. Jedná se o multifaktoriální onemocnění. Díky rozvoji molekulárně biologických metod byla odhalena genetická dispozice k adiktivnímu chování. Byly objeveny genetické varianty v oblasti neuropřenašečových systémů mozku (množství, hustota receptorů, rychlost degradace). Hlavním neuropřenašečem odpovědným za vznik závislosti je dopamin. K jeho produkci dochází v mozku při uspokojení potřeb organismu a díky němu zažíváme pocit spokojenosti. Snížená (jedinec potřebuje k pocitu spokojenosti silnější podněty), nebo naopak zvýšená aktivita systému odměny v mozku (jedinec zažívá silnější pocit uspokojení a je více motivován chování opakovat) je podle současného názoru příčinou vzniku závislosti. Tento koncept je dobře použitelný pro vysvětlení závislosti na přejídání i na hladovění. Prokázanou genetickou komponentu poruch příjmu potravy je zapořebí brát v úvahu při přípravě preventivních programpů zaměřených na správnou výživu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info