Srovnání planárního snímání a SPECT/CT při semikvantitativním hodnocení vyšetření pomocí 123I-MIBG u pacientů s neuroblastomem.

Authors

ČERNÝ Igor PRÁŠEK Jiří

Year of publication 2011
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info