Burns and scalds in the population of children aged up to 5 years

Authors

KUKLA Lubomír

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference School and Health 2011, Health and Education
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Public health care, social medicine
Keywords burns; scalds; accidents; prevention; children up to 5 years of age
Description Úvod: Úrazy jsou od roku věku nejčastější příčinou smrti u dětí a dospívajících. Jejich dopady nejsou pouze somatické, ale i psychické, sociální, ekonomické, pedagogické apod. Pro vybrané období do pěti let věku patří mezi nejčastější a nejzávažnější poranění popáleniny a opařeniny. Soubor a metody: Ve studii ELSPAC referovaly matky brněnských dětí o popáleninách a opařeninách svých dětí za věková období 0 - 6 měsíců, 6 – 18 měsíců, 18 měsíců – 3 roky a 3 – 5 let, vždy na koncích těchto období. U popálenin a opařenin matky mj. odpovídaly: zda k nim v každém sledovaném období došlo, kolikrát to bylo, kde se nehody přihodily, čím se děti popálily či opařily, k jakému zranění tím došlo, kdo byl s dítětem v okamžiku nehody, co s ním udělal, jaké ošetření mu poskytl, jakého dalšího ošetření se dítěti dostalo a jak ke každé z nehod došlo. Výsledky: Za sledovaná období bylo odevzdáno postupně 4670 – 3640 – 3627 a 3619 dotazníků, celkem za všechna období 15 556 dotazníků, z Brna jich bylo 13 067, tj. 84,0 %, z okresu Znojmo 2489, tj. 16,0 %. Od matek chlapců jich bylo získáno z obou míst 8036 (51,7 %) od matek děvčat 7520 (tj. 48,3 %): přes nerovnoměrné zastoupení města a venkova ukazovalo sex ratio 1,069 obvyklé pro tento věk. Popáleno či opařeno bylo postupně ve věkových obdobích 32 (0,68 %) – 413 (11,35 %) – 509 (14,03 %) a 283 (7,82 %) dětí obou pohlaví společně. Některé z nich byly v daném věkovém období postiženy opakovaně, takže případů těchto nehod bylo pochopitelně více.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info