Časná karotická endarterektomie

Authors

NOVOTNÝ Tomáš STAFFA Robert VLACHOVSKÝ Robert KŘÍŽ Zdeněk PŘÍVARA Mojmír

Year of publication 2012
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Úvod: Pod vlivem vědeckých důkazů (evidence-based medicine) se v posledních letech mění názory na indikace léčebných postupů u celé řady onemocnění. Podobně je to i v případě timingu karotické endarterektomie u pacientů se symptomatickou stenózou krkavice, což reflektují také doporučení odborných společností. Guidelines European Society for Vascular Surgery z roku 2009 doporučují provedení karotické endarterektomie u symptomatické stenózy nad 50 % nejlépe do 2 týdnů od posledních příznaků (doporučení A). Cílem naší práce bylo zhodnotit výsledky souboru pacientů operovaných časně pro symptomatickou karotickou stenózu a srovnat je s recentně publikovanými pracemi. Metodika: Byla provedena prospektivní studie souboru pacientů, kteří v období 12/2009 – 12/2011 podstoupili časnou karotickou endarterektomii. Jednalo se celkem o 20 pacientů (12 mužů, 8 žen), průměrného věku 68 let (rozmezí 55-80 let). Medián doby od posledních příznaků 17 dní (rozmezí 6-36 dní). Výsledky: Bylo provedeno 20 časných karotických endarterektomií. Z toho 13 bylo provedeno v krčním bloku bez použití shuntu (65 %), 4 primárně v celkové anestezii se shuntem (20 %) a 3 v celkové anestezii se shuntem po konverzi z krčního bloku (15 %). 30-denní mortalita byla 0%. Nebyly zaznamenány kardiopulmonální, hepatální či renální komplikace. V jednom případě byla nutná operační revize pro hematom v ráně (5 %). V průběhu follow-up (medián 8 měsíců, rozmezí 1-26 měsíců) byla primární i sekundární průchodnost rekonstrukcí 100%, při sonografických kontrolách nebyla prokázána restenóza rekonstrukce. Kumulativní výskyt cévních mozkových příhod po provedení rekonstrukce 0 (0 %). Nebyly zaznamenány infekční komplikace. Závěr: Naše data, podobně jako další recentně publikované práce, potvrzují, že výsledky časných karotických endarterektomií pro symptomatickou stenózu jsou dobré a riziko komplikací je akceptovatelné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info