Project information
Rozvoj poradenských služeb v celoživotním vzdělávání na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/7/13/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law

Cílem předkládaného projektu je rozvoj systému organizační a metodické činnosti pracovišť MU na pozadí nabídky celoživotního vzdělávání a potřeb trhu práce. V souvislosti se snahou posílit pozitivní stimulaci uchazečů k vyššímu zájmu o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání na MU je žádoucí přizvat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření spolupráce na realizaci programů celoživotního vzdělávání. Záměrem bude cíleně využívat všech nástrojů a prostředků k systémové informovanosti o kvalitních a efektivních formách vzdělávání, alternativních k prezenčnímu studiu, které zajistí osobám v produktivním věku reálnou možnost se při ekonomické, společenské a rodinné aktivitě dále vzdělávat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info