Project information
Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0048
Project Period
2/2011 - 1/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Ostrava
Charles University

Žadatel a jeho partneři zajišťují výuku akreditovaných předmětů klinické biochemie na svých fakultách. Cílem je modernizace vyučovací metodiky zavedením e-learningu, což umožní vzájemné sdílení podkladů, vetší interaktivnost a snadnou aktualizaci, podpoří ICT gramotnost lektorů a studentů, zobjektivizuje testování znalostí a standardizuje náplň výuky mezi žadateli. Projekt má napojení na probíhající projekt MEFANET, v jehož platformě budou materiály sdíleny. V rámci aktivit projektu budou vyškoleni lektoři
a ICT pracovníci v technologiích potřebných k tvorbě e-learningových materiálů, budou vytvořeny sdílené podklady pro výuku. Autory podkladů budou pracovníci žadatele, partnerů i experti z oboru
v rámci ČR; vytvořené prezentace budou následně aplikovány do e-learnigových platforem fakult všech řešitelů. Zde budou testovány a hodnoceny v rámci akreditované výuky studentů. Výsledkem bude zlepšení kvality a standardizace výuky, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů i lektorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info