Project information
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0058
Project Period
6/2011 - 5/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi lékařskými fakultami a fakultou biomedicínského inženýrství v České republice. Podpora vzdělávacích a školicích aktivit bude realizována především ústavy lékařské biofyziky prostřednictvím stáží a odborných praxí. Dále bude každý rok pořádaná 3- denní konference Dny lékařské biofyziky s mezinárodní účastí, kdy cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí a výzkumní pracovníci vysokých škol, postgraduální studenti a odborníci aplikační a výzkumné sféry. Účastníci budou seznámeni s novinkami v oboru prostřednictvím prezentací, přednášek, posterů a demonstrací špičkové lékařské přístrojové techniky. Budou publikována abstrakta a informační materiály z konferencí na webových stránkách. Publikace článků v odborném časopise Lékař a technika bude realizovat Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně. Odborná úroveň všech aktivit bude garantována Českou společností lékařské fyziky při České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Spolupráce rozšíří odborné dovednosti účastníků odborných stáží a konferencí o oblast moderních vyšetřovacích i laboratorních metod a aplikací nových technologií v medicíně.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info