Informace o projektu
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0058
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi lékařskými fakultami a fakultou biomedicínského inženýrství v České republice. Podpora vzdělávacích a školicích aktivit bude realizována především ústavy lékařské biofyziky prostřednictvím stáží a odborných praxí. Dále bude každý rok pořádaná 3- denní konference Dny lékařské biofyziky s mezinárodní účastí, kdy cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí a výzkumní pracovníci vysokých škol, postgraduální studenti a odborníci aplikační a výzkumné sféry. Účastníci budou seznámeni s novinkami v oboru prostřednictvím prezentací, přednášek, posterů a demonstrací špičkové lékařské přístrojové techniky. Budou publikována abstrakta a informační materiály z konferencí na webových stránkách. Publikace článků v odborném časopise Lékař a technika bude realizovat Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně. Odborná úroveň všech aktivit bude garantována Českou společností lékařské fyziky při České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Spolupráce rozšíří odborné dovednosti účastníků odborných stáží a konferencí o oblast moderních vyšetřovacích i laboratorních metod a aplikací nových technologií v medicíně.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info