Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU v Brně

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/41/T 09/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V roce 2004 budou plněny následující celofakultní a částečně i mezifakultní dílčí cíle: 1) Dopracování akred. materiálů podle požadavků akreditační komise, zejména pak pro učitelství prvního stupně ZŠ. 2) Vytvoření systému evaluačních nástrojů pro provádění bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky. 3) Příprava systému diagnostických nástrojů a organizačního zabezpečení přijímacího řízení do bakalářského a následného magisterského studia. 4) Posouzení též a pokus o návrh studijního programu bak. studia učitelství pro mateřské školy a vychovatelství. 5) Zajištění mezifakultní prostupnosti po bakalářském stupni studia. 6) Vytvoření systému celoživotního vzdělávání v učitelském oboru v návaznosti na vytvořené dvoustupňové studijní programy. 7) Provedení kvalifikované prognózy zájmu o jednotlivé studijní programy a obory jako základ pro další strategická rozhodnutí v tvorbě studijních programů. 8) Propracování kreditního systému pro dvoustupňové studium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info