Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU v Brně

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/41/T 09/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V roce 2004 budou plněny následující celofakultní a částečně i mezifakultní dílčí cíle: 1) Dopracování akred. materiálů podle požadavků akreditační komise, zejména pak pro učitelství prvního stupně ZŠ. 2) Vytvoření systému evaluačních nástrojů pro provádění bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky. 3) Příprava systému diagnostických nástrojů a organizačního zabezpečení přijímacího řízení do bakalářského a následného magisterského studia. 4) Posouzení též a pokus o návrh studijního programu bak. studia učitelství pro mateřské školy a vychovatelství. 5) Zajištění mezifakultní prostupnosti po bakalářském stupni studia. 6) Vytvoření systému celoživotního vzdělávání v učitelském oboru v návaznosti na vytvořené dvoustupňové studijní programy. 7) Provedení kvalifikované prognózy zájmu o jednotlivé studijní programy a obory jako základ pro další strategická rozhodnutí v tvorbě studijních programů. 8) Propracování kreditního systému pro dvoustupňové studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info