Project information
Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku.

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT13443-4/2012
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku (rhabdomyosarkom, Ewingův sarkom/pPNET a osteosarkom). Výzkum bude prováděn jednak na tkáňových řezech z primárních nádorů (imunohistochemie, imunofluorescence), jednak na buněčných liniích, které budou z těchto primárních nádorů derivovány (buněčné kultury, imunofluorescence, imunoblotting, RT-PCR, FACS, funkční testy a expresní profilování). Tyto údaje pak budou korelovány s klinickými charakteristikami souboru. Dosažené výsledky tak poskytnou důležité informace o biologických vlastnostech CSCs u příslušných typů sarkomů, které mohou být rozhodující pro stanovení prognózy konkrétního pacienta i odpovídajícího způsobu léčby.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info