Prediction of the risk of sudden death by analysis of variability of cardiac rhytm

Project Identification
IZ1212
Project Period
1/1992 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Vyselektování skupiny nemocných po srdečním infarktu s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti rozhoduje o našem léčebném postupu.Hodnocení tzv.pětiminutové variability srdečního rytmu je korelováno s dlouhodobým přežíváním nemocných po IM.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info