Vliv farmakologického ovlivnění serotonergního systému na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Serotonin, deprese a závislost)

Project Identification
MUNI/11/InGA09/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je zhodnocení nového farmakologického přístupu pro léčbu zneužívání metamfetaminu a podporu udržení abstinence závislých jedinců s komorbiditou deprese. Na základě pilotního experimentu a dostupné literatury jsme formulovali hypotézu, že 5-HT1B receptory hrají významnou roli v regulaci dráhy odměny a jejich agonista může potlačit příjem metamfetaminu nebo napomoci udržení abstinence. Metodou k ověření účinků zkoumaného agonisty 5-HT1B receptorů (CGS12066B) na průběh adiktivního chování u potkana bude ověřený animální model komorbidity depresivního onemocnění (olfaktorická bulbektomie) a závislosti u potkana (intravenózní autoaplikace metamfetaminu. Tyto metody mají vysokou translační validitu a výsledky budou do značné míry použitelné v analogii u člověka.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info