Project information
Vývoj neinvazivních metod odberu vzorku a analýzy v point-of-care dignostice biologických materiálu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA13-21919S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Metody neinvazivního odberu biologických vzorku jsou duležité predevším z hlediska možnosti rychlé diagnózy pomocí pointof-care (POC) zarízení. Cílem této studie je vývoj zarízení a metod pro neinvazivní dávkování kondenzátu vydechovaného vzduchu (EBC). Výzkum bude zameren predevším na optimalizaci dávkovacího zarízení (typ analyzovaných látek, doba odberu, jednoduchost, nízké provozní náklady). Budou vyvinuty vhodné zakoncentrovávací metody pro stopovou analýzu biomarkeru ve
vzorcích EBC. Dalším cílem je konstrukce nového typu miniaturního, prenosného prístroje pro rychlou diagnostiku EBC na bázi kapilární elektroforézy. Prístroj bude obsahovat vestavený dávkovací interfejs pro dávkování mikrolitrových množství EBC a multifukncní detektor. Platforma prístroje nabídne parametry podobné elektroforéze na mikrocipu (úcinnost, délka analýzy, spotreba vzorku) s mnohem vetší flexibilitou tykající se jak separacních kolon, tak metodiky dávkování. Aplikacní využití bude orientováno na diagnostiku a monitoring biomarkeru nemocí dýchacího traktu.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info