Vývoj neinvazivních metod odberu vzorku a analýzy v point-of-care dignostice biologických materiálu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-21919S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Metody neinvazivního odberu biologických vzorku jsou duležité predevším z hlediska možnosti rychlé diagnózy pomocí pointof-care (POC) zarízení. Cílem této studie je vývoj zarízení a metod pro neinvazivní dávkování kondenzátu vydechovaného vzduchu (EBC). Výzkum bude zameren predevším na optimalizaci dávkovacího zarízení (typ analyzovaných látek, doba odberu, jednoduchost, nízké provozní náklady). Budou vyvinuty vhodné zakoncentrovávací metody pro stopovou analýzu biomarkeru ve
vzorcích EBC. Dalším cílem je konstrukce nového typu miniaturního, prenosného prístroje pro rychlou diagnostiku EBC na bázi kapilární elektroforézy. Prístroj bude obsahovat vestavený dávkovací interfejs pro dávkování mikrolitrových množství EBC a multifukncní detektor. Platforma prístroje nabídne parametry podobné elektroforéze na mikrocipu (úcinnost, délka analýzy, spotreba vzorku) s mnohem vetší flexibilitou tykající se jak separacních kolon, tak metodiky dávkování. Aplikacní využití bude orientováno na diagnostiku a monitoring biomarkeru nemocí dýchacího traktu.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info