Project information
Ultrastruktura vitreoretinálního rozhraní u diabetického makulárního edému

Project Identification
NR8369
Project Period
1/2005 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pars plana vitrektomie se ukázala jako klinicky účinnou v léčbě diabetického makulárního edému i bez patrné vitreoretinální trakce. Málo je známo o ultrastrukturálních změnách v oblasti makuly, které jsou příčinou onemocnění.
Vzorky tkání, především z oblasti makuly, získané při pars plana vitrektomii budou vyšetřeny transmisní elektronovou mikroskopií.
Výsledky vyšetření budou porovnány se známými údaji o ultrastrukturálních změnách v této oblasti. Poznání těchto změn povede k pochopení patofyziologie této závažné komplikace diabetické retinopatie a optimalizace indikace chirurgické léčby.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info