Project information
Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno

Project Identification
NR8394
Project Period
1/2005 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
General Teaching Hospital Praha

Práce studuje prevalenci zubního kazu, zánětu dásní a parodontu u 800-1000 dětí ve věku 13-15 let zařazených do programu ELSPAC s cílem zjistit úroveň orálního zdraví a stanovit strategii prevence těchto multifaktoriálních chorob.
V mikrobiologické části projektu bude u 150 dětí s gingivitis a u 150 dětí se zdravou dásní stanovena přítomnost orálních patogenů, které se mohou uplatnit v etiopatogenesi závažných systémových chorb. Budou využity údaje z ELSPAC databáze.
Cílem projektu je zhodnotit možný vliv polymorfismů v genech ovlivňujících zánět a tkáňovou remodelaci v etiopatogenezi gingivitis/paradontitis Použité metody umožní posoudit i vztah genotypu k progresi choroby.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info