Project information
Nové metody hodnocení homogenity repolarizace ve vztahu k riziku malignich arytmií u pacientů po infaktu myokardu

Project Identification
NR8374
Project Period
1/2005 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vývoj hodnocení repolarizační fáze srdečního cyklu v poslední době směřuje k hodnocení dynamických repolarizačních parametrů.
Pilotní studie v této oblasti naznačují dobrou senzitivitu a specificitu těchto parametrů k odhalení poruch repolarizace se vztahem k stratifikaci riztika maligních komorových aritmií a náhlé srdeční smrti.
V rámci projektu budou hodnoceny parametry "total cosine of QRS-T angle" a "T wave residuum" získané výpočetní analýzou z digitálního 12-svodového EKG záznamu.
Cílem projektu je zhodnocení přínosu tohoto vyšetření pro stratifikaci rizika maligních komorových arytmií u pacientů po infarktu myokardu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info