Metodické centrum Optimed – vznik metodického centra pro zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů a podporu kvalitní metodiky studia pro studenty na LF MU (Metodické centrum LF MU)

Project Identification
MUNI/FR/1855/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je příprava metodického centra navazujícího přímo na projekt Optimed, které je určeno ke zvýšení pedagogických kompetencí pedagogů na LF MU, a jeho implementace do praxe. Primárním úkolem centra je zvyšování informovanosti o projektu Optimed a podpora používání repozitáře projektu v pedagogické praxi. Sekundárními cíli jsou podpora pedagogických kompetencí pedagogů na LF MU a vytvoření studentské podskupiny pro identifikaci hlavních problémů studia ze strany studentů..

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info