Informace o projektu
Metodické centrum Optimed – vznik metodického centra pro zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů a podporu kvalitní metodiky studia pro studenty na LF MU (Metodické centrum LF MU)

Kód projektu
MUNI/FR/1855/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je příprava metodického centra navazujícího přímo na projekt Optimed, které je určeno ke zvýšení pedagogických kompetencí pedagogů na LF MU, a jeho implementace do praxe. Primárním úkolem centra je zvyšování informovanosti o projektu Optimed a podpora používání repozitáře projektu v pedagogické praxi. Sekundárními cíli jsou podpora pedagogických kompetencí pedagogů na LF MU a vytvoření studentské podskupiny pro identifikaci hlavních problémů studia ze strany studentů..

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info