Project information
Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
15-31834A (kod CEP: NV15-31834A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Nepřítomnost společného genomického defektu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) naznačuje, že řada faktorů vnitřního i vnějšího prostředí ovlivňuje vznik, selekci a proliferaci leukemického klonu. Široká škála chromosomálních poškození identifikovaných u CLL vypovídá o tom, že při jejich vzniku a opravě hraje úlohu množství molekulárních mechanismů. Z pohledu každodenní klinické praxe je velmi důležité rozpoznat ty CLL pacienty, u nichž hrozí riziko vzniku chromosomálních aberací, zvláště s komplexním charakterem, neboť se obvykle vyskytují u pacientů s nepříznivým průběhem onemocnění. V rámci projektu proto chceme použít sekvenování nové generace k identifikaci genetických poškození přispívajících ke klonální evoluci CLL; podrobně budeme studovat komplexní chromozomální přestavby. Dále chceme studovat buněčnou signalizaci zprostředkovanou B buněčnými a Toll-like receptory, které hrají významnou úlohu v buněčné odpovědi na podněty vnějšího prostředí, zjistit, zda a jak významně přispívají ke klonální evoluci CLL.

Publications

Total number of publications: 53


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info