Project information
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit III (VýDiTeHeMa III)

Project Identification
MUNI/A/1028/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hematologické malignity patří mezi častá nádorová onemocnění. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a výrazně tak zasahují do života nejen pacienta, ale i jeho okolí a rodiny. Mezi hlavní cíle péče o takto postižené osoby tedy patří pokud možno úplná eradikace choroby nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se nemocný mohl co nejvíce vrátit k dosavadnímu způsobu života.
Z tohoto hlediska se jako velmi důležité jeví nejen časné rozpoznání nemoci, ale také její přesné diagnostikování a následné podání odpovídající terapie. Velkým příslibem budoucnosti je snaha o personalizovanou medicínu, kdy je léčba upravena přímo pro daného pacienta tzv. na míru, čímž jsou minimalizovány její nežádoucí účinky.
V průběhu terapie se často vyskytují komplikace infekčního charakteru a velmi často bývají také příčinou úmrtí nemocného. Je tedy nezbytné včas a správně rozpoznat původce infekce a podat účinnou léčbu.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info