Project information
Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/0986/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt má sloužit inovaci výuky povinně volitelného předmětu "České a evropské zdravotnické právo" PrF vytvořením interaktivních osnov a elektronických skript, aby se otevřel prostor pro individuální a týmové zpracování analýz úzce vymezených témat a jejich diskusi v rámci výuky. Posílí se tím rovněž práce s cizojazyčnými materiály a zapojení odborníků. Tato inovace by se přiměřeně rozšířila též do výuky zdravotnického práva na LF a při spolupráci též na VUT.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info